TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuojalaki 1050/2018

 11.10.2021

 

1

Rekisterinpitäjä

 

Koulu/Yksikkö

Vamia

Osoite

Ruutikellarintie 2, 65100 Vaasa

Yhteyshenkilön
nimi ja sähköposti

Anu Ylikahri, anu.ylikahri@vamia.fi

2

Rekisterin nimi

Opetusohjelman
nimi

Moodle

3

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puhelinvaihde 06 325 1111

Sähköposti: tietosuojavastaava@vaasa.fi

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Tekninen
perustelu (toimisiko ohjelma/kirjautuminen/ominaisuudet ilman henkilötietoja)

Verkko-oppimisympäristön tarjoaminen käyttäjille.

 

Sisällöllinen
perustelu (Oppiaine, oppikokonaisuus tms.)

Koulutuksissa käytettävä verkko-oppimisympäristö.

Pedagoginen
perustelu (Esim. verkko-/ käänteinen opetus, toistot, analytiikka tai
osallisuus)

Arvioinnin tueksi.

5

Rekisterin tietosisältö

Oppijasta
tallentuvat tunnistetiedot (Esim. etu-/sukunimi, sähköposti tai kuva)

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja käyttäjätunnuksen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen
siirtäminen/päivittäminen ohjelmaan (Mistä tiedot ohjelmaan tulevat)

Pääsääntöisesti henkilötiedot siirtyvät verkko-oppimisympäristöön Azure AD-käyttäjähallintaintegraation kautta.

7

Tiedon säilytysaika

Pääsy tietoihin lakkaa, kun opiskelija on poistettu oppilashallintajärjestelmästä. Tiedot poistetaan järjestelmästä neljä kertaa vuodessa.

8

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen
siirtyminen ohjelmasta (Siirretäänkö tietoja eteenpäin kolmannelle
osapuolelle, jos niin miksi, miten, mihin ja koska)

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä verkko-oppimisympäristöstä.

9

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Siirtyvätkö
tiedot EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

10

Rekisterin suojauksen periaatteet

Linkki ohjelman
tietosuojatietoihin (Privacy Policy)

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjien henkilötietoja.

 

LINKKI

11

Mahdollinen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Opetusohjelmat sisältävät lähtökohtaisesti aina oppijaa profiloivia ominaisuuksia. Profiloinnin perusteella saatetaan tuottaa opettajalle tietoa oppijan taitotasosta. Mitään päätöksiä oppijoista ei kuitenkaan tehdä suoraan profiloinnin
perusteella.

 

 

 

 

12

Rekisteröidyn oikeudet

 

Miten oppija/
alaikäisen huoltaja voi nähdä oppijasta tallennetut henkilötiedot

Verkko-oppimisympäristö tarjoaa toiminnon, jolla oppija saa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tiedot toimitetaan koneellisesti helposti luettavassa muodossa.

 

 

 

Miten oppija/
alaikäisen huoltaja voi korjauttaa oppijasta tallennetut henkilötiedot

Oppijan tai alaikäisen huoltajan tulee olla yhteydessä oppilaitoksen Digipalveluihin: evamia@vamia.fi.

Miten oppija/
alaikäisen huoltaja voi halutessaan poistaa ohjemaan tallennetut tiedot

Oppijan tiedot poistuvat ohjelmasta, kun sen käyttö lopetetaan. Mikäli ohjelmaan on itse lisätty tietoa, voidaan se myös itse poistaa.

Miten oppija/
alaikäisen huoltaja voi halutessaan siirtää ohjemaan tallennetut tiedot
toiseen ohjelmaan

Opetusohjelmien sisällöt ovat osa opetuksen toteutussuunnitelmaa, ja niitä ei rekisteröidyn pyynnöstä tarvitse siirtää.

Miten oppija/
alaikäisen huoltaja voi halutessaan peruuttaa suostumuksensa ohjelman
käyttöön

Opetusohjelmilla toteutetaan opetuksen toteutussuunnitelmaa, joten niiden käyttö ei ole suostumuksen varaista.

Miten oppija/
alaikäisen huoltaja voi halutessaan tehdä valituksen ohjelman käytöstä
viranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä asiaa koskevan toimenpidepyynnön tietosuojavaltuutetun sivuilla (linkki sivulle).

Muu informaatio

Opetusohjelmassa olevia henkilötietoja ei käytetä/luovuteta suoramainontaan tai etämyyntiin, eikä muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.